Meer Google Adwords rendement door beter biedmanagement

Wordt je Adwords campagne wel optimaal beheerd?

Of je je Adwords campagne nu zelf optimaliseert of dit intern of extern uitbesteed, hierbij een snelle methode om te bepalen of de juiste klikprijzen worden betaald.

Gebruik het Adwords rapport in Google Analytics

Analyseer in het Google Analytics rapport (Aquisitie > Adwords > Campagnes > Klikken | Acquisition > Adwords > Campaigns > Clicks) de opbrengsten en de ROAS (return on advertising spend) op langere termijn. Dit doe je door deze twee statistieken tegen elkaar af te zetten in de grafiek. Kies als tijdsweergave voor maand.

De ROAS (return on advertising spend) wordt berekend door de conversiewaarde (gebaseerd op e-commerce-opbrengst of doelwaarde) te delen door de advertentie-uitgaven.
De ROAS dient zo constant mogelijk te zijn en de opbrengst dient bij voorkeur juist toe te nemen!

Rendement

De ROAS dient ook aan te sluiten bij de doelstelling (bijvoorbeeld een ROAS van vijfhonderd procent wanneer bepaald is dat elke geïnvesteerde euro, vijf euro omzet dient op te leveren). Dan gaat namelijk twintig procent van de omzet naar Google Adwords. Bekijk met name de campagnes die veel hebben gekost (sorteer op kosten). Zoom ook in op advertentiegroepen (klik op Adwords > Campagnes, selecteer als primaire dimensie Advertentiegroep), zoekwoorden (klik op Adwords > Zoekwoorden) en plaatsingen (klik op Adwords > Plaatsingen) want daarbij dient de ROAS gelijkwaardig te zijn. Wanneer dat niet het geval is, kunnen de ingestelde cpc’s worden verbeterd.

Hoe verbeter ik dan het rendement?

Is de ROAS goed (bijvoorbeeld 800 procent bij een doelROAS van 500 procent) en heb je nog geen nummer 1 positie? Dan laat je waarschijnlijk rendabele omzet liggen. Door de klikprijzen te verhogen, krijg je hogere posities en daarmee meer klikken en omzet.

Is de ROAS slecht? Dan geef je teveel uit. Verlaag dan de klikprijzen, daarmee verhoog je het rendement van deze zoektermen. In vele Adwords accounts worden voor honderden euro’s aan zoektermen uitgegeven die niets opleveren.

Waar moet ik rekening mee houden?

Wanneer je de periode van bijvoorbeeld een jaar bekijkt, houd dan rekening met het feit dat de genoemde ROAS een gemiddelde is. Wanneer de ROAS niet goed is, bekijk dan of die zich in de meer recente maanden zich heeft verbeterd.

Houd ook rekening met ‘statistische significantie’; ofwel sommige zoektermen hebben een minimum aantal klikken nodig voordat je met enige zekerheid het juiste rendement kunt bepalen. Wanneer je de ROAS beoordeelt, houd er dan ook rekening mee of de merknaam wordt meegenomen. Dit omdat de de ROAS op de merknaam erg hoog is en een vertekend beeld kan geven.

Ben je nog niet uitgekeken?
Neem dan ook de ondersteunende conversies van de Adwords campagnes en/of zoekwoorden meer.
Ga hiervoor naar het rapport E-commerce > Multi-channel trechters > Assisted conversions > Betaald zoekverkeer | Ecommerce > Multi-Channel Funnels > Assisted Conversions en selecteer bovenin de rapportweergave bij Type de optie Adwords. Vervolgens kun je bij Primaire dimensie de gewenste optie selecteren: ‘Adwords-campagne’, ‘Advertentiegroep’ of ‘Adwords-zoekwoord’om te bepalen in hoeverre bijvoorbeeld zoektermen uit de campagne met een slechte ROAS toch bijdragen aan de omzet. Dergelijke zoektermen kun je dan het beste minder sterk verlagen dan dat je in eerste instantie van plan was.

Assisted-Conversions11

Conclusie

Zorg dat je Adwords optimaliseert op basis van een vastgestelde ROAS en dat de ROAS consistent is over de gehele campagne. Je geeft anders teveel of te weinig geld uit!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp