Meer dan 150.000 euro online omzet? Stop dan niet met A/B testen!

AB testen

Wanneer is conversie-optimalisatie rendabel?

Bij een jaarlijkse omzet tot ongeveer 150.000 euro via de website of wanneer meer dan 2.000 euro op maandbasis wordt geadverteerd, is conversie-optimalisatie van belang. Bij omzetten boven de 150.000 euro is het aan te bevelen continu conversie-optimalisatie in te zetten. De tijd en andere investeringen die je er in steekt zijn dan vaak rendabel.

 

Wat houdt conversie-optimalisatie in?

Conversie-optimalisatie omvat het testen en verbeteren van de website ter bevordering van het conversiepercentage en daarmee het rendement. Er kan worden gekozen de complete website of specifieke product- en bestelpagina’s te optimaliseren.
Een methode voor conversie-optimalisatie is A/B testen. Hierbij wordt onderzocht of de prestaties van twee (A/B test) of meerdere varianten (multivariate test) van een pagina significant afwijken. De variant die het best presteert, wordt vervolgens definitief geïmplementeerd.
Voorbeelden van onderdelen die binnen een website kunnen worden getest, zijn: kopteksten, afbeeldingen, kleurgebruik, buttons, calls-to-action en de plaatsing van elementen. Onze ervaring is dat met enkele goede A/B testen zowel de conversie als de omzet met meer dan tien procent kan toenemen in een jaar.

Tien procent conversieverbetering levert zelfs meer op dan tien procent op.

Bij een jaarlijkse omzet van bijvoorbeeld 500.000 euro zou een conversieverbetering van tien procent al leiden tot 50Grafiek omzet stijging.000 euro extra omzet na het eerste jaar. De winstmarge neemt dan zelfs met meer dan tien procent toe. Enerzijds aangezien je vaste kosten gelijk blijven. Anderzijds omdat je nu ook in campagnes je biedingen met tien procent kunt verhogen wat meer omzet oplevert. Zo kun je zelfs na verloop van tijd campagnes starten die anders niet succesvol zouden zijn. Denk daarbij aan affiliate marketing of display adverteren.

De kans is groot dat op jouw website nu ook niet wordt getest…

Uitgaande van het voorbeeld in deze blog zou je 10.000 euro kunnen investeren als elke geïnvesteerde euro minimaal 5 euro moet opleveren bij conversie-optimalisatie (dit wordt nog rendabeler uitgaande van een langere periode). Voor dat bedrag kun je A/B test software intern of extern laten ontwikkelen en de winnende variant laten implementeren. Het is opvallend dat we in de praktijk weinig websites zien waarbij structureel A/B testen worden gedaan. Dit terwijl het  één van de meest rendabele aandachtsgebieden is van online marketing
Vaak wordt driejaarlijks een nieuwe website gelanceerd die niet altijd beter presteert en probeer dan maar eens te achterhalen wat de oorzaak is. Terugzetten van de vorige versie is gezien de investering dan ook geen optie Het is dus veel slimmer om continu verbeteringen aan de website door te voeren die je eerst test.

Conclusie

Het is voor veel websites van belang en rendabel om doorlopend A/B testen in te zetten om zo de omzet en winstmarge verder te kunnen vergroten!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp