Haal het maximale uit je affiliatecampagne

Hoe haal je als adverteerder meer transacties uit je affiliatecampagne? Hierbij een aantal tips.

Als je als adverteerder affiliates zo goed mogelijk faciliteert, zullen de juiste affliates sneller en gerichter de affiliatecampagne uitzetten. Dit resulteert in een stijging van het aantal transacties. Om te beginnen is een goed converterende website van belang, betreed daarna pas de markt met de affiliatecampagne.  Wees open over het resultaat en deel in de campagnebeschrijving en nieuwsbrieven het conversiepercentage en de gemiddelde orderwaarde. Een affiliate rekent uiteindelijk toch terug naar de opbrengsten per klik.  Geef affiliates beter zicht op de prestaties door deze per mediatype te vermelden zoals emailmarketing, cashbacks en vergelijkingssites.

Transparantie

Maak in de campagnebeschrijving duidelijk wat is toegestaan, wat in overleg kan worden ingezet maar ook wat niet is toegestaan. Geef aan of je communicatie en feedback van affiliates op prijs stelt. Communiceer altijd de beslisregels waarop transacties worden gekeurd. Denk hierbij aan afkeuringen op basis van foutieve persoonsgegevens of niet betaalde transacties. Vermeld de gemiddelde en maximale keuringstermijn, evenals het gemiddelde en minimale goedkeuringspercentage (indien mogelijk per mediatype). Een affiliate kan namelijk pas na keuring van de transacties bepalen wat zijn opbrengsten per klik zijn geweest. Snel keuren betekent dat hij ook sneller kan testen en tegelijkertijd een betere cashflow heeft. Bij affiliate marketing is vertrouwen de belangrijkste factor. Een affiliate heeft namelijk weinig machtsmiddelen tot zijn beschikking wanneer bij een adverteerder transacties niet worden gemeten of een gemeten transactie onterecht wordt afgekeurd.

Vergoeding

Bied de affiliate een zo hoog mogelijke vergoeding aan. Hierbij kan rekening worden gehouden met onderstaande aanbevelingen. Let op de conversie-attributie, oftewel vergoed zowel voor ondersteunende als voor laatste interactie (last-cookie) transacties. Maak afspraken over een eventuele opslag voor niet gemeten transacties. Denk hierbij aan transacties die telefonisch tot stand komen of situaties waarbij klanten gebruik maken van meerdere media zoals computers, tablets en mobiel. De klant oriënteert bijvoorbeeld op het werk maar de transactie komt uiteindelijk op een thuiscomputer tot stand . Dit is met name van toepassing voor  producten en diensten met een langere tijd van klik naar transactie. Verder kan rekening worden gehouden met herhaalaankopen en aankopen die via mond-tot-mondreclame tot stand komen.

Naamsbekendheid

In sommige gevallen wordt er ook vergoed als er door de affiliate marketingcampagne extra naamsbekendheid tot stand komt. In sommige gevallen wordt ook een vergoeding uitgekeerd voor de naamsbekendheid die de affiliate campagnes genereren.  Doe je dit niet dan is de initiële marge van de adverteerder op de eerste transactie weliswaar groter, maar op de langere termijn betekent dit minder marge door een lager aantal transacties.

Verlagen risico

Overweeg naast een vergoeding per transactie een (aanvullende) klikvergoeding in te zetten. Hiermee verlaag je het risico voor de affiliates en daarmee de drempel voor promotie. Koppel de klikvergoeding wel aan een doel zoals een conversiepercentage. Met behulp van bovenstaande stappen pakken de goede affiliates de campagne vanzelf eerder op. Vraag daarnaast bij het affiliatenetwerk welke affiliates veel transacties kunnen realiseren. Google aanvullend op relevante zoektermen en benader de goed scorende affiliates aangezien deze potentie hebben. Benader tot slot periodiek de best presterende affiliates met de vraag hoe je ze beter kunt ondersteunen.

Gepubliceerd in Emerce november 2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp