Google Ads begrijpt nog beter de intentie van zoekwoorden

Zoekwoorden varianten


De exacte zoekwoordtargeting van Google betekende eerder dat de zoekterm exact matchde met de zoekopdracht van de gebruiker.
De afgelopen jaren heeft Google de eigenschappen van exacte zoekwoorden al uitgebreid door ook ‘sterk gelijkende varianten’ te koppelen aan ‘exacte zoekwoorden’.

 

Uitbreiding exacte targetting

Nu breidt Google de exacte targeting opnieuw uit door varianten op te nemen met dezelfde betekenis of intentie als het exacte zoekwoord, inclusief impliciete zoekwoorden en parafrases.
Met andere woorden: de exacte zoekwoorden zijn niet langer de enige die een specifieke advertentie triggeren. Door de uitbreiding van exacte targeting bereik je dus meer mensen met dezelfde zoekwoorden.

 

Voorbeeld

Het exacte zoekwoord dat al is opgenomen in een campagne is [yosemite camping]. Een impliciete variant op dit exacte zoekwoord is bijvoorbeeld ‘yosemite national park camping’, omdat met national park impliciet hetzelfde wordt bedoeld als yosemite. Een parafrase van [yosemite camping] kan bijvoorbeeld zijn ‘yosemite campground’, omdat beide termen dezelfde betekenis hebben. Een zoekopdracht met dezelfde intentie als het exacte zoekwoord kan zijn ‘campsites in yosemite’, doordat beiden om dezelfde informatie vragen.

Voorbeeld uitbreiding exacte zoekwoorden

Tabel 1: Voorbeelden van varianten op een exact zoekwoord

 

Waarom deze verandering?

Het blijkt dat grofweg 15% van alle zoekopdrachten die dagelijks worden gebruikt door mensen, nog niet ontdekt is door de adverteerder. Er zijn namelijk een hoop unieke manieren om hetzelfde te zeggen. Om te voorkomen dat je als adverteerder straks ellenlange lijsten met zoekwoorden moet beheren om zo veel mogelijk consumenten te kunnen bereiken, voegt Google deze nieuwe eigenschap toe aan exacte zoekwoorden.

Match de intentie van een zoekopdracht met sterk gelijkende varianten
Google’s exact match close variants expand again: Now include same meaning variations

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp